سنَتِ در دسترس بودنِ نخستین‌های تاریخ و فرهنگ و هنر، متأسفانه در کشورمان مهجور است. این آثار را یا باید در برخی کتابخانه‌ها جست، یا در آرشیو معدودی محققان. دشواریابی- این آثار، بسیاری از پژوهشگران، نویسندگان و حتا خوانندگانِ علاقه‌مند را با سختی‌های بسیار روبه‌رو می‌کند.. از این رو، بر آن شدیم در مجموعه میراث مکتوب، برخی از نخستین های تاریخ و فرهنگ و هنر گیلان را- اگر چه به دشواری_ بجوییم و به چاپ برسانیم. انتخاب این آثار نه فقط به سبب نخستین بودن آنان است، که ویژگی‌های درخور توجه دیگری نیز سبب گزینش این آثار شده است .
کتاب گیلان در وقایع اتفاقیه، گرداوریِ گزارش‌ها و اخبارِ روزنامه‌هایِ وقایع اتفاقیه، دولت ایران و روزنامه دولتی در باب وقایع گیلان در دوره‌ای از عصر قاجار است و گوشه‌هایی از رویدادهای این سرزمین را در خود ثبت کرده است.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 275 صفحه
شابک : 7 ـ 103 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 4800 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

اخبار گیلان
رضا نوزاد
نگاهی به دیروز کوچصفهان
زندگی زنان گیلان
شادی پیروزی | هادی میرزانژاد موحد
فراز و فرودهای گیلان در سه سال مشروطه
رضا صدیقی پاشاکی
جاذبه‌های تاریخی گیلان
سرزمین گیلان
آلکساندرا خودزکو دکتر سیروس سهامی