دعای وارونه
قاسم بافکر
غارهای باستان‌شناختی گیلان
ولی جهانی
کشاورزی در گیلان
طاهر طاهری
ماهیان گیلان
کیوان عباسی
واژه‌نامه بوم‌شناسی و محیط‌زیست
دکتر عبدالکریم کشاورزی شکری | دکتر لیلا اوشک سرایی
نیمه تراوا
روزنامه جنگل
هادی میرزانژاد موحد
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
رودهای گیلان
نیما فرید مجتهدی
الکتروکاردیوگرافی با سیگنال میانگین
دکتر علی‌رضا ملک‌راه
خانه‌ چلچله‌ها
شادی شادرام
واوَرسِن تراژدی
سین سیامک