واوَرسِن تراژدی
سین سیامک
مصطفی فرض‌پور ماچیانی
هوشنگ عباسی
رودخانه‌ها پیش از سد‌ها تمام می‌شوند
محمد اکبری
از هزار و یک شب تا…
آذرمیدخت ملت‌پرست | آنیتا زارع | زهرا توقعی | سارا سبزواری | ش. گ. آریان‌پور | صدیقه اکبرپور | فاطمه رهبر | گیتی بابایی | لیلا حقگوی | مژگان زمان | مهران زمان
پاییز برای تو می‌آید
ابراهیم ضیأ
باران تابستان
محمود تقوی تکیار
مثل بنفشه‌ها؛ زندگی
یاور مهدی‌پور
گوزن اَویر می‌شود
داریوش رمضانی
در چنبر روایت
مجید دانش آراسته
کوکودستون
مسعود شهبازلی
توت و ابریشم
رقیه فدایی
ادبیات کودک در گیلان
حمیرا خدابنده دوگاهه