ترانه‌های سرزمین باران
هوشنگ عباسی
گیلان و خیزش جنگل
افشین پرتو
مَسله‌ها (چیستان‌ها)
محمدولی مظفری
اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها
محمدولی مظفری
پژوهش‌های فرهنگ عامه
محمدولی مظفری
مجموعه اشعار
محمدولی مظفری
اشکورشناسی
دکتر عباس پناهی
تاریخ گیلان
عبدالفتاح فومنی گیلانی
رجال گیلان در عصر ناصری
دکتر هومن یوسفدهی